Gynekologická terminologie • Antikoncepce zábrana početí
 • Benigní - nezhoubný
 • Cervix (děložní hrdlo, čípek) - užší válcovitá část dělohy, která ústí do pochvy
 • Corpus luteum žluté tělísko
 • Cysta - nezhoubný nádor vaječníku, kterého stěnu tvoří tenká vrstva vystýlky a uvnitř je tekutina
 • Dispenzarizace - dohled nad osobou, která má určitý rizikový faktor, vhodný k sledování
 • Endometrium děložní vystýlka
 • Estrogen - nejdůležitější ženský pohlavní hormon, zodpovědný za sekundární pohlavní znaky
 • Hormonální substituční terapie (HST, HRT) - hormonální léčba, které cílem je doplnit ( nahradit chybějící hormony
 • HPV - lidský papilloma virus, rakovina čípku je v podstatě onemocnění získané ze zevního prostředí a vztahující se k sexuálnímu životu
 • Klimakterium (perimenopauza, přechod) - období velkých změn v ženském organizmu,
 • Období přechodu (změny) z plodného období na období tzv. pohlavního klidu (neplodného období), v létech se vyjadřuje nejčastěji jako období mezi 45. a 55. rokem života.
 • Kryokauterizace - zmražení části děložního hrdla tekutým dusíkem, a tím odstranění podezřelé tkáně, může mít důsledky v pozdějších potížích v graviditě a za porodu (hrdlo se v graviditě otevírá moc brzy nebo během porodu se neotevírá vůbec)
 • Kultivace (pochvy, hrdla) - mikrobiologické vyšetření, analýza bakteriální flory v daném orgánu a určení její citlivosti na antibiotika
 • LOOP - ošetření děložního hrdla elektrickou kličkou, která odstraní malou vrstvu podezřelých buněk, ale jinak hrdlo nijak nepoškodí
 • Maligní - zhoubný
 • Mamografie - rentgenové vyšetření prsů
 • Menopauza je poslední menstruaci v životě ženy, nastává krátce po padesátce.
 • MIRENA - nitroděložní tělísko s obsahem hormonu levonorgestrelu
 • Myom - nezhoubný nádor různého tvaru a velikosti rostoucí z děložní svaloviny
 • Nitroděložní tělísko - druh antikoncepce, který se zavádí do dělohy
 • OC (orální kontracepce) - hormonální antikoncepce užívaná ústy, nejrozšířenější druh
 • Osteoporoza - řídnutí kostí, ztráta kostní hmoty a vápníku
 • Ovarium (vaječník) - ženský rozmnožovací orgán, tvořící ženské pohlavní buňky - vajíčka a ženské pohlavní hormony, máme pravý a levý vaječník
 • Postmenopauza pro kterou se udává široké rozmezí údajů (od 12 měsíců po poslední menopauze až do konce života).
 • Prekanceroza - předrakovinové stadium nemoci
 • Premenopauza - období od jednoho do 5 let před menopauzou
 • Prevence - předcházení nemoci, například časným a pravidelným vyšetřením
 • Progesteron - ženský pohlavní hormon, tvoří se ve vaječníku po ovulaci, tvoří jej buňky tzv. žlutého tělíska
 • Screening - aktivní vyhledávání ranných stádií nemoci v populaci, například screening rakoviny děložního hrdla znamená aktivní vyhledávaní časného stadia nemoci
 • Sexuálně přenosné nemoci (STD) - nakažlivé choroby, které se šíří převážně pohlavním stykem
 • Sonografie - ultrazvuk, echografie
 • Suspektní - podezřelý
 • Uterus (děloha) - orgán hruškovitého tvaru tvořený převážně svalovinou, skládající se z širšího těla děložního a užšího válcovitého hrdla děložního, děloha je vystlaná vystýlkou
 • Vejcovod - elastická trubička spojující vaječník z dělohou, umožňující spojení vajíčka a spermie, máme pravý a levý vejcovod