Léčebné výkony

Léčba akutně vzniklých potíží všeho druhu (výtok, bolest, nepravidelné krvácení).

Léčba neplodnosti a opakovaného potrácení s návazností na spolupracující odborníky a centra.

Léčba obtíží souvisejících se začátkem nebo ukončením reprodukčního (plodného) věku (juvenilní prodloužené krvácení, klimakterické obtíže)

Provádění běžných operačních výkonů bez anestézie nebo v lokální anestézii

▪ odstranění polypů děložního hrdla
▪ biopsie děložního hrdla nebo zevních rodidel
▪ zavedení a vyndání všech typů nitroděložních tělísek 
▪ zavedení podkožního implantátu hormonální substituční léčby

Provádění běžných operačních výkonů v celkové anestézii


Všechny výkony v celkové anestézii jsou zprostředkovány a provádějí se ve smluvních zařízeních.