Plán prenatálních vyšetření



PLÁN PRENATÁLNÍCH VYŠETŘENÍ HRAZENÝCH VEŘEJNÝM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

 


7. týden: první návštěva v prenatální poradně analýza moči, měření tlaku krve a váhy první porodnické vyšetření kolposkopie, odběr cervikální cytologie
laboratoř: cytologie z hrdla děložního
pánevní (vaginální) ultrazvukové vyšetření
11. týden: další návštěva v prenatální poradně analýza moči, měření tlaku krve a váhy, odběr krve kontrolní porodnické vyšetření
laboratoř: krevní skupina a Rh-faktor, protilátky, krevní obraz, anti-HIV 1,2, HBsAg, TPHA/VDRL, toxoplasmoza
15. týden: další návštěva v prenatální poradně analýza moči, měření tlaku krve a váhy, odběr krve, kontrolní porodnické vyšetření
laboratoř: triple test (AFP,hCG,estriol)
19. týden: další návštěva v prenatální poradně, analýza moči, měření tlaku krve a váhy, odběr krve, kontrolní porodnické vyšetření, ultrazvukové vyšetření v 2.trimestru
laboratoř: krevní obraz, Rh-protilátky (u Rh-negativních žen)
23. týden: další návštěva v prenatální poradně, analýza moči, měření tlaku krve a váhy, kontrolní porodnické vyšetření
27. týden: další návštěva v prenatální poradně, analýza moči, měření tlaku krve a váhy, kontrolní porodnické vyšetření
31. týden: další návštěva v prenatální poradně, analýza moči, měření tlaku krve a váhy, odběr krve, porodnické vyšetření, ultrazvukové vyšetření v 3.trimestru
laboratoř: krevní obraz, anti-HIV 1,2, HBsAg, TPHA/VDRL
34/35. týden: další návštěva v prenatální poradně, analýza moči, měření tlaku krve a váhy, první kardiotokografické vyšetření, kontrolní porodnické vyšetření, výtěr z pochvy
laboratoř: vaginální bakteriologické vyšetření (kultivace)
36.týden: poslední návštěva v prenatální poradně / odeslání do vybrané porodnice, analýza moči, měření tlaku krve a váhy, kontrolní kardiotokografické vyšetření, kontrolní porodnické vyšetření, výsledky kultivace (výtěru) z pochvy

Další péče probíhá v prenatální poradně nemocnice, kterou jste si vybrala pro porod.