Prenatální péčeStanovení diagnózy těhotenství

Může být stanovena na místě z první ranní moči.

Péče o těhotné ženy bez rizika (fyziologická prenatální poradna)

V České republice o těhotnou – i úplně zdravou – ženu pečuje specialista GYNEKOLOG-PORODNÍK. Pokud navštívíte naší praxi v jakémkoliv stadiu těhotenství, dostanete Plán prenatálních vyšetření (k nahlédnutí taky zde - odkaz na stránku ProFemme, časť Plán prenatálních vyšetření hrazených veřejným zdravotním pojištěním) s informací o Prenatální diagnostice..
Náš specializovaný personál je tady, aby Vám pomáhal dělat zodpovědná a informovaná rozhodnutí během celého Vašeho těhotenství.

Péče o těhotné ženy s rizikem (riziková prenatální poradna)

Pokud je gravidita riziková (těhotenská cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, preeklampsie, vícečetné těhotenství, hrozící předčasný porod), můžete zůstat v naší péči, pokud se tak domluvíme. Naše profesionální anamnéza a nejmodernější vybavení můžou zaručit kvalitu námi poskytované zdravotní péče.

V rámci prenatální péče kromě standardních postupů nabízíme:

A. Ultrazvuková vyšetření s fotodokumentací
Kromě rutinních ultrazvukových vyšetření (tzv. 3-stupňový ultrazvuk - viz Plán prenatálních vyšetření) nabízí ordinace fetální echokardiografii (detailní ultrazvuk fetálního srdce u vybrané skupiny těhotných) a cervikometrii (vaginální ultrazvuk k měření délky a hodnocení tvaru děložního hrdla a tím k odhadu rizika předčasného porodu u rizikových těhotných).
Jsme si vědomi kontraverzí obklopujících bezpečnost / riziko porodnického ultrazvuku. Způsob jakým naše praxe používá ultrazvuk minimalizuje jeho riziko a přináší maximální užitek Vám a Vašemu nenarozenému dítě. Těhotenství Vám může dát nezapomenutelné pocity štěstí a radosti, i když se čas od času necítíte nejlépe. Možnost sledovat růst a vývin Vašeho dítěte patří k oněm nejúžasnějším momentům.

B. Screening genetických vad (Downova syndromu) v prvním trimestru
Vyžaduje podrobný UZ plodu a jeho orgánů (mozek, páteř, hrudní a břišní orgány, končetiny), biometrie plodu a vyhledání a měření markerů genetického zdraví plodu (NTL=šíjové projasnění, NB=nosní kůstka, proporčnost plodu).
Výpočet rizika Downova syndromu se provádí pomocí speciálního počítačového programu vyvinutého dle britského modelu (do programu je potřebné kromě ultrazvukových parametrů zadat hladinu dvou sérových bílkovin, a to PAPP-A a choriového gonadotropinu zjištěných z krve v 11.týdnu gravidity) .

C. Kardiotokografické vyšetření sleduje a zapisuje srdeční akci plodu v závislosti na pohybech plodu a aktivitě děložního svalu, toto vyšetření trvá cca 25 minut a provádí se buď při obtížích (předčasné kontrakce, nepociťování pohybů) nebo rutinně od 35.týdne těhotenství.