Prenatální testy a výkonyPŘEHLED PRENATÁLNÍCH TESTŮ A VÝKONŮ

 

Výtěr z pochvy (poševní kultivace)

K vyloučení (nebo potvrzení a léčbě) přítomnosti nebezpečných bakterií (Streptokok B).

Orální glukózo-toleranční test

Provádí se k vyloučení / potvrzení cukrovky a další včasné léčbě.

Krevní testy

Pohlavně přenosné nemoci a nepravidelné protilátky můžou ohrozit plod, nedostatek železa je nebezpečný pro matku, hladina bílých krvinek ukazuje závažné nemoci, správný počet krevních deštiček je důležitý pro bezpečný porod.

Kardiotokografie (monitorování plodu)

Pozorování změn srdeční akce plodu v závislosti od pohybů plodu a děložní aktivity. Vypovídá o tom, jak se plodu daří.

Hlavní úkolem ultrazvukového vyšetření je:

v prvním trimestru:
▪  vidět uložení, počet a srdeční akci embryí / plodů, vyloučení mimoděložního těhotenství
v druhém trimestru:
▪  zobrazení fetálních orgánů, vyloučení vrozených vad plodu
v třetím trimestru:
▪  zobrazení rychlosti růstu plodu, uložení a struktury placenty, množství plodové vody

Ultrasonografie (ultrazvuk)

Předporodní péče zahrnuje tzv. 3-stupňový ultrazvuk (první/druhý/třetí trimestr):

Pánevní (vnitřní, vaginální) vyšetření

Provádí se k určení stavu pánevních orgánů, především děložního hrdla, k minimalizaci rizika předčasného porodu.

Kolposkopie a cytologie

Pozorování děložního hrdla pod zvětšením a odběr buněk z děložního hrdla v prvním trimestru vyloučí riziko rakoviny hrdla.

Měření váhy

Důležitý ukazatel toho, jak se těhotenství daří, ideálně mezi 10-12 kg na celé těhotenství.

Měření tlaku krve

Snížený i zvýšený krevní tlak může komplikovat těhotenství. Pravidelné sledování krevního tlaku je proto velmi důležitou součástí porodnické péče.

Analýza moče

Papírková metoda testující přítomnost cukru, bílkoviny, krve a dalších látek poskytuje rychlou a jednoduchou orientaci při diagnostice různých nemocí (např. močových infekcí).

Celkové vyšetření + EKG

Provádí se k vyloučení závažných nemocí těhotné ženy, jednak je celkové vyšetření a EKG užitečné pro případ náhlých komplikací během porodu (akutní císařský řez, manuální lýza placenty nebo poporodní kyretáž děložní dutiny)