Prevence a dispenzarizacePREVENCE (preventivní prohlídka) - je zaměřená na předcházení anebo na vyhledávání časných stádií gynekologických.nemocí, především předrakovinových stádií (prekanceróz) hrdla děložního.
Hrdlo je lehce přístupné vyšetření, a z nátěru na 2 sklíčka (zevní a vnitřní čípek) máme za 14 dní diagnozu: nález negativní ´hrdlo je zdravé (můžete být klidná na další rok), nebo tzv. pozitivní nález ukáže prekancerozu, přičemž malým operačním výkonem lze předcházet rakovině děložního hrdla. Tato tzv.cervikální cytologie (v anglosaských zemích se nazývá PAP test) je život zachraňující vyšetření !

DISPENZARIZACE (dispenzární prohlídka) – se provádí u žen, které mají nález vyžadující pečlivé sledování v pravidelných časových intervalech. Patří sem podezřelý (suspektní) nález na hrdle, děložní myom, vaječníková cysta.
Další skupinou žen, u kterých se provádí zvýšený pravidelný dohled (t.j. dispenzarizace) jsou ženy užívající pravidelně hormonální přípravky (hormonální antikoncepce, hormonální substituční terapie).


Jak lze zjistit,zda mám genitální bradavice?

Genitální bradavice často nevyvolávají příznaky. V některých případech však mohou způsobit pálení, svědění nebo bolesti. Lékař obvykle rozpozná genitální bradavice pouhým pohledem. Někdy jsou zjištěny na kontrolních návštěvách po abnormálním výsledku onkologické cytologie.

Co jsou genitální bradavice?

Genitální bradavice jsou výrůstky tělové barvy, jež nejčastěji způsobují určité typy HPV. Genitální bradavice se nejčastěji objevují na zevních pohlavních orgánech nebo v blízkosti konečníku u žen i mužů. Méně často se mohou genitální bradavice vyskytnout uvnitř pochvy a na děložním čípku. Odhaduje se, že se genitální bradavice v průběhu života objeví u přibližně 10% mužů a žen.

Jak se genitální bradavice léčí?

Genitální bradavice někdy vymizí spontánně bez léčby. Nicméně neexistuje způsob, jak určit, zda bradavice vymizí nebo budou pokračovat v růstu. Lékař může zvolit aplikaci speciálního krému nebo roztoku na bradavice. Některé genitální bradavice lze odstranit zmražením, vypálením nebo použitím laserové terapie. V případě, že tyto léčebné postupy nejsou účinné, lze bradavice odstranit chirurgicky. Existuje možnost že se bradavice po léčbě opět objeví, protože virus HPV, jenž je způsobuje, může být nadále přítomen.

Jakým způsobem se léčí HPV?

V současné době ověřená léčba infekce virem HPV neexistuje. U většiny osob s HPV stačí obranné mechanismy organismu virus zlikvidovat. Léčba některých z možných důsledků infekce HPV, jakými jsou výskyt abnormálních buněk děložního čípku, rakoviny děložního čípku a genitálních bradavic, je možná.

Jak lze zjistit, zda mám HPV?

Jelikož HPV obvykle nevyvolává žádné příznaky, většina osob s infekcí HPV neví, že jsou infekcí postiženi. Většina infekcí HPV je poprvé zjištěna jako abnormální výsledek Papova testu(stěr z čípku v rámci onkologické cytologie). Onkologická cytologie je součástí gynekologického vyšetření a pomáhá Zjišťovat výskyt abnormálních buněk ve výstelce děložního čípku předtím, než může dojít ke vzniku prekanceróz nebo rakoviny děložního čípku. Mnoho prekanceróz děložního čípku (změn, jež by mohly vést ke vzniku rakoviny) souvisí s HPV a lze je úspěšně léčit, pokud jsou zjištěny včas. Z tohoto důvodu je včasné zjištění důležité.

Kdo se nakazí virem HPV?

Světová zdravotnická organizace odhaduje počet osob nakažených virem HPV na 630 miliónů. Existuje až 40 miliónů případů výskytu abnormálních buněk děložního čípku a prekanceróz, což jsou stavy, jež mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku. Jelikož osoby s HPV nemusí vykazovat žádné příznaky, mohou virus přenášet, aniž by si toho byly vědomy. Kdokoli, kdo provozuje sexuální aktivitu, jež obnáší kontakt pohlavních orgánů, může být nakažen virem HPV, i když se nebude jednat o pohlavní styk.
Celosvětově je počet případů HPV infekce odhadován na 40miliónů.

Co je HPV?

HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. Existuje víc než 100 typů virů. Většina typů HPV nevyvolává žádné příznaky, jsou neškodné a spontánně vymizí. Přibližně 30 typů HPV je nazýváno genitálními HPV, protože postihují oblast pohlavních orgánů. Některé typy mohou způsobit vznik rakoviny děložního čípku, z nichž by se mohla vyvinout rakovina. Další typy HPV mohou způsobovat genitální bradavice benigní (nerakovinové) změny na děložním čípku. HPV je také spojován s výskytem dalších onemocnění včetně rakoviny pochvy a zevních rodidel, jakož i RRP (recidivující respirační papilomatózy), onemocnění krku jež způsobuje dýchací potíže.
Na celém světě na rakovinu děložního čípku denně umírá více než 650 žen.

Lidský papilomavirus (HPV)

Jak probíhá léčba rakoviny děložního čípku a prekanceróz?

Většina abnormálních buněk ve výstelce děložního čípku spontánně vymizí. Jsou -li změny na sliznici mírné, může se lékař rozhodnout pro zvýšené sledování pacientky. Jsou-li změny na sliznici závažnější, lze odstraněním těchto buněk téměř vždy předejít vzniku rakoviny děložního čípku v budoucnu. Mezi běžně používané metody k léčbě abnormálních buněk děložního čípku patří jejich zmražení, odstranění pomocí elektrického přístroje a tradiční chirurgický zákrok. Objeví-li se abnormální buňky znovu, je nutné léčbu zopakovat. Třemi hlavními metodami léčby rakoviny děložního čípku jsou chirurgický zákrok(operativní odstranění postižené tkáně), léčba pomocí ozařování (aplikace vysokoenergetického záření k destrukci rakovinových buněk) a chemoterapie (aplikace medikace k přerušení růstu rakovinových buněk). Léčba někdy zahrnuje dvě nebo více těchto metod.
Tento přehled základních skutečností neuvádí všechna známá fakta o rakovině děložního čípku. Další informace získáte od svého lékaře.

Jakým způsobem zjistím, zda nemám rakovinu děložního čípku nebo prekancerózy?

Prekancerózy a časná stádia rakoviny obvykle nevyvolávají žádné příznaky. Často bývají poprvé zjištěny v pokročilejším stádiu onemocnění. Příznaky lze pozorovat, když rakovina roste a napadá sousední tkáně. Nejčastějším příznakem je abnormální krvácení z pochvy, jež se objevuje v období mimo menstruace nebo je silnější než obvykle. Bolesti v průběhu pohlavního styku mohou taky naznačovat přítomnost rakoviny děložního čípku. Nicméně tyto příznaky mohou signalizovat i jiná onemocnění kromě rakoviny. K určení příčiny vašich příznaků je nejlepší navštívit vašeho lékaře.
Odběr onkologické cytologie je jedním z nejlepších způsobů, jak pomoci při prevenci rakoviny děložního čípku.
Rakovina děložního čípku a abnormální buňky se zjišťují pomocí stěru z čípku v rámci onkologické cytologie (také nazýván Papův stěr). V případě, že onkologická cytologie signalizuje výskyt abnormálních buněk děložního čípku mohou lékaři doporučit její opakování, kolposkopii(vyšetření děložního čípku pomocí zvětšovací optiky), eventuálně biopsii (odebrání vzorku tkáně pro laboratorní analýzu). Abnormální výsledek biopsie může představovat CIN společně s číselným označením (1 až 3) označuje rozsah výskytu abnormálních buněk ve výstelce děložního čípku. Diagnóza CIN 3 znamená, že se silně abnormální buňky děložního čípku vyskytují v celé vrstvě výstelky děložního čípku.

U koho vzniká děložního čípku a prekancerózy?

Ženy, jež byly infikovány určitými typy HPV a nebyly schopny zbavit se viru, mohou onemocnět prekancerózami a rakovinou děložního čípku. Přibližně polovina všech žen, u nichž byla diagnostikována rakovina děložního čípku, je ve věku mezi 35 a 55 lety. Mnohé z těchto žen byly v době dospívání a ve věku do 30 roku života nejspíše vystaveny infekci virem HPV, který způsobuje rakovinu.

Co je to rakovina děložního čípku a prekancerózní léze?

Abnormální růst buněk určité části organismu může vést ke vzniku rakoviny. Při rakovině děložního čípku dochází k abnormálnímu růstu buněk děložního čípku. Děložní čípek je část dělohy, která spojuje horní část dělohy a pochvu. Rakovina děložního čípku je závažné onemocnění, které může ohrozit život. Začíná infekcí ženy určitými typy lidského papilomaviru (HPV). Pokud imunitní systém infekci nepotlačí, začnou normální buňky abnormálně růst a mění se na prekancerózní léze. Pokud není tento abnormální růst buněk včas odhalen a léčen, může se z něj, vyvinout rakovina. Tento proces nejčastěji trvá řadu let, i když v ojedinělých případech může proběhnout v rámci jednoho roku.
Rakovinu děložního čípku způsobují určité typy HPV.

Rakovina děložního čípku

 


undefined
Rakovina děložního čípku
undefined
Rakovina děložního čípku - Prospekt

▪ Preventivní prohlídky jsou zaměřené na vyhledávání časných stádií gynekologických nemocí, hlavně prekanceróz (předrakovinových stádií) hrdla děložního.
▪ Hrdlo je lehce přístupné vyšetření, nátěr na 2 sklíčka (zevní a vnitřní čípek), do 14 dní máme diagnozu – buď negativní, normální nález (můžete být klidná další rok), nebo nález ukáže prekancerozu, přičemž malým výkonem lze předcházet rakovině.
▪ Tato tzv. Cervikální cytologie (v anglosaských zemích se nazývá Pap test) je doslova život zachraňující !
▪ Dispenzární prohlídky jsou vykonávány u žen, které mají nález vyžadující pečlivé sledování v pravidelných časových intervalech (suspektní = podezřelý nález na hrdle, děložní myom, příp. vaječníková cysta) nebo užívají pravidelně určité medikamenty (hormonální antikoncepce, hormonální substituční terapie v přechodu a po přechodu).